Συμβάσεις-Συνεργασίες

Το ιατρείο μου είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με τις παρακάτω ασφαλιστικές εταιρείες και κάρτες υγείας: